Cennik

Konsultacja lekarza specjalisty psychiatry dr Dorota Lipnicka-Kaniowska  300 zł
 Konsultacja lekarza specjalisty psychiatry dr Anna Król-Chwastek  200zł
 Wizyta domowa  500zł
Psychoterapia – terapia indywidualna 180 zł
Psychoterapia rodzinna/par 250 zł
Psychoterapia grupowa (zaburzenia odżywiania) 250 zł
Diagnoza osobowości z użyciem testu MMPI-2 400 zł
Grupa wsparcia dla młodzieży z depresją  1 osoba – 200zł, osoba towarzysząca – 150zł
Grupa wsparcia dla dorosłych z depresją 1 osoba 200zł, osoba towarzysząca 150zł