Misja i wartości

  • Wspólnie pragniemy wprowadzać w życie wizję nowoczesnej i kompleksowej opieki dla osób dotkniętych problemami psychicznymi i problemami sfery emocjonalnej.
  • Pacjent jest w centrum naszych zainteresowań a jego potrzeby i chęć niesienia pomocy jest motorem napędowym wszelkich naszych działań.
  • Dbamy o ciągły rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji a naszą pracę poddajemy stałej superwizji.
  • Naszą misją jest przywracanie pacjentom jakości życia związanej ze zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem.
  • Naszym celem jest wdrażanie terapii zwiększających szansę na powrót pacjenta do zdrowia i jego sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  • Zależy nam, aby tworzyć estetyczną i przyjazną naszym pacjentom przestrzeń, w której udzielamy pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej