Psychoterapia

W ramach sesji psychoterapeutycznych wspieramy naszych pacjentów w tworzeniu nowych, zdrowych i bardziej konstruktywnych sposobów myślenia i zachowania. Pacjent uczy się rozumienia siebie, zauważania swoich mocnych stron, wypracowuje sposoby radzenia sobie z problemami, ze stresem, uczy się tworzenia więzi, komunikowania się z otoczeniem, zyskuje motywacje do działania i podnosi własną samoocenę.

Pracujemy w różnych nurtach psychoterapeutycznych i w zależności od problemu wybieramy odpowiednie metody terapii – indywidualną, poznawczo-behawioralną, systemową, integratywną, otwartego dialogu, mindfulness.

Oferujemy pomoc psychoterapeutyczną w zakresie leczenia – zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń odżywiania, uzależnień.

Pracujemy z pacjentami indywidualnie, grupowo, prowadzimy terapię par i terapię rodzinną.

Nasi psychoterapeuci ukończyli szkolenia w ośrodkach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, swoją pracę poddają superwizji.