Zaburzenia odżywiania

O zaburzeniach odżywiania mówimy wtedy, gdy jedzenie, masa ciała oraz wygląd znajdą się  w centrum zainteresowania i pochłaniają całą aktywność danej osoby.

Do najczęstszych zaburzeń odżywiania należą:

  • anoreksja
  • bulimia
  • ortoreksja
  • kompulsywne objadanie się

Posiadamy długoletnie doświadczenie w terapii zaburzeń odżywiania. Rozumiejąc doskonale te problemy, potrafimy skutecznie pomagać pacjentom. Nie eksperymentujemy, nie błądzimy, my wiemy jak to robić. Świadczą o tym liczne grupy pacjentów, z którymi pozostajemy w kontakcie i u których obserwujemy długotrwałą poprawę i powrót do normalnego życia ich samych oraz ich rodzin.

Terapia zaburzeń odżywiania to terapia kompleksowa, zakładająca udział  lekarza psychiatry, psychoterapeuty, grupy terapeutycznej. Celem terapii jest przede wszystkim zmierzenie się z problemem i przepracowanie przez pacjenta psychologicznego podłoża zaburzenia. Bardzo ważne, aby pacjent podjął świadomą decyzję o zmianie dotychczasowych zachowań żywieniowych oraz nabył wiedzę i umiejętności do wyrobienia w sobie nowych nawyków związanych z jedzeniem.

Proces terapeutyczny, w przypadku zaburzeń odżywiania, ma również na celu zmianę funkcjonowania psychicznego i społecznego pacjenta. Pacjenci uczą się rozpoznawania własnych emocji i potrzeb, samodzielności  w podejmowaniu decyzji, współpracy i skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi.

Problem zaburzeń odżywiania dotyczy całej rodziny i najbliższych. Dlatego też włączamy w proces leczenia rodzinę i osoby z najbliższego otoczenia pacjenta, gdyż tylko to daje możliwość wprowadzenia trwałej zmiany u osoby chorującej.